fbpx

Privacy Policy Statement

Privacy & Cookies Statement

Nedcargo verzamelt via haar website www.nedcargo.com en www.werkenbijnedcargo.com (hierna: “Website”) en via uw inschrijving voor de nieuwsbrief (hierna: “Nieuwsbrief”) persoonsgegevens over u (hierna: “informatie”). We vinden het belangrijk dat u precies weet welke informatie Nedcargo over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze informatie gebruiken en hoe lang we deze informatie bewaren. In dit Privacy & Cookies Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Nedcargo staat er in ieder geval voor in dat uw informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt. We raden u aan om dit Privacy & Cookies Statement aandachtig door te nemen voordat u van onze Website gebruik maakt of aanmeld voor de nieuwsbrief. Door deze Website te bezoeken of aanmeld voor de nieuwsbrief verklaart u akkoord te gaan met dit Privacy & Cookies Statement.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren

Nedcargo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij streven hierbij naar een minimale gegevensverwerking, wat betekent dat wij waar mogelijk minder of geen persoonsgegevens verwerken en de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hierna genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. De persoonsgegevens worden na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen vernietigd. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden al uw gegevens verwijderd. Nedcargo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de Website en nieuwsbrief:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
  • CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over beschikbaarheid
  • Gegevens aan de hand waarvan de kandidaat zichzelf presenteert (foto)
  • Bedrijfsnaam (alleen nieuwsbrief)
  • Locatiegegevens (alleen nieuwsbrief)
  • Internetbrowser en apparaat type (alleen nieuwsbrief)
 

Automatisch gegenereerde Informatie

Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Website te kunnen beveiligen) heeft Nedcargo bepaalde Informatie nodig. Nedcargo verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), customer ID, het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Nedcargo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nedcargo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • De website optimaal te laten werken
  • Beoordeling van geschiktheid of beschikbaarheid van de betrokkene in verband met een mogelijk dienstverband of mogelijke opdracht met Nedcargo
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (Nieuwsbrief inschrijving)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door op de uitschrijflink onderaan een ontvangen e-mail te klikken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@nedcargo.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nedcargo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Nedcargo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nedcargo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@nedcargo.com.

 

Wijzigingen in dit Privacy & Cookies Statement

Het is mogelijk dat, om uiteenlopende redenen, dit Privacy & Cookies Statement kan worden aangepast. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn via onze website.

 

Toepasselijk recht

Op dit Privacy & Cookies Statement en uw aanvaarding is het Nederlands recht van toepassing.

 

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy & Cookies Statement zijn altijd welkom. U kunt uw vragen richten aan privacy@nedcargo.com.