fbpx
featured

Remia: “Nedcargo denkt mee en stelt het belang van de klant voorop.”

Al zo’n 30 jaar treedt Nedcargo, voorheen Van Uden, op als logistiek dienstverlener voor Remia, een zelfstandig bedrijf gevestigd in Den Dolder dat al sinds 1925 sauzen, dressings, margarines en frituurvetten produceert. Tot 2011 beperkte de dienstverlening zich tot opslag en vervoer binnen de Benelux, maar sinds vorig jaar neemt Nedcargo ook het transport naar andere landen voor haar rekening.

Henry Pot, in zijn functie eindverantwoordelijk voor de customer services, werkt al meer dan 25 jaar bij Remia en heeft daarom al heel lang met Nedcargo te maken. Volgens Pot is het in de eerste plaats de professionaliteit van Nedcargo, die ervoor zorgt dat Remia de samen­werking blijft continueren. Hij doelt hierbij vooral op de pilotprojecten die Remia en Nedcargo de laatste tien jaar samen zijn gestart om het distributieproces te automati­seren en efficiënter te maken: “Hierbij heeft Nedcargo zich altijd zeer coöperatief en proactief opgesteld.”

Innovatie
Een van de projecten betrof de innovatie van het transport uit de fabriekshal­len in Den Dolder naar het enkele kilometers verderop gelegen distributiecentrum van Nedcargo in Soesterberg. Logistiek manager Cees van Driel legt beknopt uit wat de vernieuwingsoperatie inhield: “Nedcargo verzorgt een dagelijkse pendeldienst tussen het fabrieksterrein en het distributiecentrum. Vroeger werden de wagens op drie locaties beladen met behulp van elektrische pallettrucks. Sinds 2009 gebeurt dit automatisch via een rollerband vanaf één centraal punt, wat ons een tijdwinst van 30% oplevert.” Van Driel is erg tevreden over Nedcargos bijdrage bij deze innovatie: “Nedcargo heeft steeds met ons meegedacht over de beste oplossingen, terwijl men hier zelf weinig voordeel van had. Dat kan ik erg waarderen: Nedcargo denkt mee en stelt het belang van de klant voorop.”

Productenstroom
Recentelijk heeft Remia Van Dijk Food Products uit Lopik overgenomen. Mensen en ma­chines verhuizen binnenkort van Lopik naar Den Dolder. Een aanzienlijke bedrijfsuit­breiding. Zo groeit het aantal personeelsleden van 325 naar 415 personen. Ook het productenassortiment breidt zich uit. Nu al maakt Remia circa 1600 artikelen voor de retailmarkt, de horeca en de industrie. Om daarnaast de productenstroom van het vroegere Van Dijk te kunnen verwerken, zal ook de distri­butie flink worden aangepast. “Een omvangrijke operatie,” vertelt Henry Pot, “waarbij we ook een beroep doen op Nedcargo. Hiervoor zal onder andere het distributiecen­trum in Soesterberg worden uitgebreid.”

Export
Een kwart van alle produc­ten exporteert Remia naar Europa, West-Afrika, het Mid­den Oosten en Zuid-Amerika. Vorig jaar zette de sauzen- en vettenfabrikant een tender uit voor wegvervoer binnen Europa, waarbij Nedcargo als beste uit de bus kwam. Henry Pot: “Doorslaggevend was dat het binnenlands en buiten­lands vervoer zo in één hand blijven. Voorheen moesten er verschillende bedrijven ingeschakeld worden voor internationaal transport, nu gaat een order via Nedcargo Logistics in één bewe­ging door naar Nedcargo Forwarding. Dat verkleint de kans op miscommunicatie.” Volgens Pot bevalt ook deze dienstverlening goed en daarom laat Remia eveneens een deel van het overzeese containertransport door Nedcargo uitvoeren.
Cees van Driel wil ten slotte nog een andere positieve kant van de samenwerking naar voren brengen: “Dat is het prettige contact dat we met de mensen van Nedcargo hebben. Je kunt de distributie nog zo goed stroomlijnen en automatiseren, het blijft toch voor een deel mensen­werk. Dan is het fijn dat je de dingen open, eerlijk en direct met elkaar kunt bespreken.