fbpx
featured

Lean and Green

 

Wij bieden duurzamer vervoer:

  • We dringen onze CO2-uitstoot in 5 jaar met ruim 20% terug!
  • We doen dit aan de hand van concrete doelen!

Nedcargo Logistics is in 2010 als een van de eersten onderscheiden met een Lean & Green Award.

Lean & Green is een stimuleringsprogramma om duurzame logistiek te bevorderen. Het programma wordt namens de overheid uitgevoerd door Stichting Connekt. Toekenning van een award gebeurt op basis van een vijfjarenplan waarin het bedrijf concrete doelstellingen voor CO2-reductie heeft vastgelegd.

Als koploper in dit programma heeft Nedcargo Logistics zich verbonden aan een CO2-reductie van meer dan 20% in vijf jaar. Hoe willen we dit realiseren?

  • We dringen het aantal wegkilometers terug door:
    • Multi-client warehouses, waarin meerdere klanten die aan dezelfde klanten leveren zijn ondergebracht. Dit maakt gebundeld vervoer mogelijk.
    • inzet van én betere belading van lange, zware vrachtwagens (LZV’s).
    • minder stops per distributierit.
  • We maken gebruik van dual fuel trucks en alternatieve brandstoffen.

De resultaten, die tussentijds getoetst worden, zijn tot nu toe positief. Door reductie van het aantal stops per distributierit, bijvoorbeeld, werd in 2012 6,9% CO2-besparing gerealiseerd.