fbpx
featured

Nedcargo’s beleid omtrent het Corona virus

De nieuwsberichten over het nieuwe Corona-virus (Covid-19) van de afgelopen tijd zal u niet ontgaan zijn.
Wij houden de berichtgeving vanuit de officiële instanties goed in de gaten om tijdig de juiste maatregelen te kunnen treffen.
Wij volgen daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland en Federale overheid in België.
Zij volgen de situatie met internationale partners, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding (ECDC), en geven informatie over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het virus.
Aangezien het virus zich nu ook actiever in Europa verspreid, en inmiddels ook in Nederland en België is geconstateerd heeft Nedcargo op een aantal vlakken extra maatregelen getroffen, naast de maatregelen vanuit haar eigen business continuity plan.
Hieronder treft u de acties die Nedcargo heeft genomen.

  • Nedcargo stelt reizen en externe meetings richting risico gebieden uit, of laat deze via andere communicatiemiddelen plaatsvinden
  • Nedcargo heeft interne communicatie verspreid over strenge hygiënemaatregelen.
    Een voorbeeld hiervan is het vermijden van nauw contact zoals het schudden van handen en het faciliteren van hygiënemiddelen op de werkplek
  • Nedcargo heeft besloten om externe meetings per gebeurtenis en urgentie te beoordelen of deze plaats kan vinden
  • Nedcargo heeft verscherpte maatregelen toegepast voor het aanleveren en afhalen bij onze warehouses
  • Nedcargo heeft maatregelen getroffen om personeel indien noodzakelijk zoveel als mogelijk vanuit huis te laten werken
  • Nedcargo heeft al haar warehouses voorzien van ontsmettingsmiddelen bij alle ingangen
  • Nedcargo heeft interne communicatiemiddelen extra onder de aandacht gebracht en zal hier updates over vermelden
  • Nedcargo heeft intern en extern ‘Covid-19 meldpunt’ opgezet om vragen van personeel en klanten te kunnen beantwoorden

Met onder meer deze maatregelen stelt Nedcargo zich ten doel de risico’s van het coronavirus tot een minimum te beperken. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers heeft onze hoogte prioriteit.
Mocht hier aanleiding voor zijn zullen wij extra maatregelen nemen.