fbpx
featured

Maatregelen ivm capaciteits tekort in de Rotterdamse en Antwerpse Haven voor de binnenvaart.

Helaas kan zowel de Rotterdamse als Antwerpse haven de grote drukte niet verwerken.
Het inleveren van uw export containers per binnenvaartschip levert dagelijks problemen op en ook het uithalen van import containers wordt steeds vaker vertraagd door vertraagde afhandeling op de zee terminals.
Per terminal zijn de redenen verschillend.
Dit kan variëren van tekort aan personeel, te druk met zeevaart tot het niet halen van de productiviteit op bepaalde terminals.
De redenen zijn allen legitiem en er is geen onwil, het is puur een capaciteitsprobleem veroorzaakt door de groeiende economie, de veranderende vaarschema’s van de zeeschepen en de schaalvergroting van de schepen.  Aangezien wij een goede reputatie hebben en veel containers van directe klanten (lees de rederijen) vervoeren, worden wij nog regelmatig met voldoende prioriteit behandeld. Echter lopen de vertragingen als gevolg van deze capaciteitsproblemen nu dermate snel op dat ook wij maatregelen moeten treffen. Deze acties zijn nodig om een totale vastloop van onze binnenvaartschepen te voorkomen.

 Zo vervalt vanaf nu de vervoersgarantie en behouden wij ons het recht voor om containers niet te laden. Ook zullen wij ons bij het niet tijdig kunnen lossen van de containers op de terminal het recht voorbehouden om de containers te lossen op andere lokaties. Wij doen er alles aan om u het niveau van dienstverlening te bieden dat u van ons gewend bent, maar wij  kunnen geen aansprakelijkheid, verantwoording en kosten voor het vertraagde vervoer van uw containers accepteren.
Wij proberen zo goed mogelijk rondom de vertragingen te plannen en houden u bij boekingen op de hoogte van vertragingen en verstoringen. De afhandelingsproblemen brengen voor ons veel extra kosten met zich mee. Als deze situatie niet op korte termijn verbetert, behouden wij ons het recht voor om over te gaan tot het doorbelasten van een deel van deze kosten middels een congestietoeslag.
Wij realiseren ons dat deze maatregelen uw verplichtingen met uw afnemers kan verstoren en adviseren u derhalve containers waar u geen risico mee kan lopen per vrachtwagen van en naar de zeehavens te vervoeren.