featured

Alpherium

Wij bieden:

  • Containeroverslag via de strategisch gelegen inlandterminal Alpherium
  • Met insteekhaven voor duurzaam en betrouwbaar containervervoer over water

 

Containervervoer via de binnenscheepvaart en op- en overslag via binnenvaartterminals in het achterland – dichtbij de aflever- en productielocaties – heeft de toekomst. Waarom?

  • De ruimte voor containeropslag in de Rotterdamse zeehaven is beperkt en ondanks de uitbreiding van het havengebied naar de Maasvlakte zal het wegennet rond de havens overbelast blijven. Gevolg: oponthoud door opstoppingen en filevorming én milieuvervuiling!
  • Maatschappelijk en milieuverantwoord ondernemen wordt voor onze klanten steeds belangrijker. Zij vragen steeds vaker om duurzame vervoersalternatieven.

Nedcargo neemt hierin zijn verantwoordelijkheid en investeert in binnenscheepvaart en inlandterminals als alternatief voor wegvervoer.

Inlandterminal Alpherium bij Alphen aan den Rijn, geopend in 2010, is de eerste inlandterminal die Nedcargo exploiteert. Met 60.000 m2 opslagruimte en een overslagcapaciteit van 200.000 TEU per jaar is dit een van de grootste transferia van Nederland. Plannen voor de realisatie van inlandterminals in Amsterdam en Haaften zijn in ontwikkeling. (ook ontwikkeling in Willebroek waar de terminal onmiddellijke aansluiting heeft met de nieue site voor opslag van FMCG producten)

Via een dagelijkse vervoersdienst over water tussen Alpherium en de zeehavens in Rotterdam en Antwerpen vindt het transport van containers plaats. Op de heenweg zijn deze gevuld met exportbier voor onze grootste exportklant Heineken, terug worden retailcontainers meegenomen. De resultaten zijn veelbelovend:

Met de inlandterminal Alpherium vervoeren wij voor Heineken circa 2 miljard flesjes bier voor de export en daarmee halen wij per jaar 6 miljoen vrachtwagenkilometers voor Heineken van de weg! Dit levert een CO2-reductie op van 30%.